Till umu.se

Magisterkurser inom pedagogisk yrkesverksamhet

Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap erbjuds fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet som kan leda till magisterexamen motsvarande 60 högskolepoäng.

Kursernas varierade inriktningar och innehåll innebär fördjupning av kunskaper, relevanta för professionell, pedagogisk yrkesverksamhet. Ett brett utbildningsvetenskapligt kursinnehåll kan väljas, men också kurser vars innehåll omfattar utmaningar och möjligheter för lärande och identitet i samtidens lärmiljöer. Därtill ger magisteruppsatsen möjlighet till ytterligare fördjupning genom planering, genomförande och rapportering av en vetenskaplig studie inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet.

Kurserna vänder sig till dig som är lärare, förskollärare, fritidspedagog, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare eller har likvärdig utbildning och kan fördjupa dina kunskaper inom ditt huvudområde och samtidigt få behörighet att söka forskarutbildning. Se behörighetskrav för respektive kurs.

Examenskraven framgår av den lokala examensbeskrivningen för filosofie magisterexamen finns på studentwebben. Här är några viktiga krav för att kunna ta ut en magisterexamen med stöd av genomförda kurser på den här sidan:

  • Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 45 hp på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning i det valda fördjupningsämnet (inklusive 15 hp examensarbete).
  • För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i fördjupningsämnet. Observera att det ofta är en viktig merit med ett 30 hp självständigt arbete vid antagning till forskarutbildning.

I anslutning till varje kurs finns kurskod, kursansvarig och kursplan. Schema och studiehandledning publiceras här nedan eller inom respektive lärplattform.

________________________________________________________

MAGISTERKURSER VÅRTERMINEN 2018

________________________________________________________

Barn, unga och sociala medier 7,5 hp
Kurskod: 2PE153
Kursansvar: Camilla Hällgren
Kursplan
Anmälan________________________________________________________

Barns och ungas identitetsskapande på nätet 7,5 hp
Kurskod: 6PE245
Kursansvar: Camilla Hällgren
Kursplan
Anmälan________________________________________________________

Gruppvägledning 7,5 hp
Kurskod: 2PE150
Kursansvar: Svea Maria Kuoppa
KursplanAnmälan________________________________________________________

Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik 7,5 hp
Kurskod: 6PE246
Kursansvar:
Kursplan
Anmälan________________________________________________________

Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext 7,5 hp
Kurskod: 6PE263
Kursansvar: Nafsika Alexiadou
KursplanAnmälan________________________________________________________

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp
Kurskod: 6PE134
Kursansvar:
KursplanAnmälan________________________________________________________

Magisterkurser höstterminen 2017

________________________________________________________

Design av digital didaktik 7,5 hp
Kurskod: 6IT047
Kursansvar: Eva Mårell-Olsson
KursplanAnmälan________________________________________________________

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet 15 hp
Kurskod: 6PE241
Kursansvar: Per Kristmansson
KursplanAnmälanStrukturSchema första kursträffen________________________________________________________

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet 30 hp
Kurskod: 6PE242
Kursansvar: Per Kristmansson
KursplanAnmälanStrukturSchema första kursträffen________________________________________________________

Matematikundervisning med IT 7,5 hp
Kurskod: 6IT023
Kursansvar: Tomas Bergqvist
KursplanAnmälan________________________________________________________

Normkritisk genuspedagogik 15 hp
Kurskod: 6PE244
Kursansvar: Camilla Hällgren
KursplanAnmälan________________________________________________________

Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet 15 hp
Kurskod: 6PE243
Kursansvar: Camilla Hällgren
KursplanAnmälan________________________________________________________

Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik 15 hp
Kurskod: 6PE138
Kursansvar: Inger Erixon Arreman
KursplanAnmälanSchema________________________________________________________


Frågor om studier

Studieadministrativa frågor

Christine Lindström, 090-786 65 03

Christina Westergren, 090-786 97 88

Studierektor

Annika Nilsson, 090-786 70 14
Kurser inom program

Pär Segerbrant, 090-786 93 91
Fristående kurser

Studievägledning

Lärarhögskolans studievägledare

Studievägledningen vid Umeå universitet