Magisterkurser inom pedagogisk yrkesverksamhet

Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap erbjuds fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet som kan leda till magisterexamen motsvarande 60 högskolepoäng.

Kursernas varierade inriktningar och innehåll innebär fördjupning av kunskaper, relevanta för professionell, pedagogisk yrkesverksamhet. Ett brett utbildningsvetenskapligt kursinnehåll kan väljas, men också kurser vars innehåll omfattar utmaningar och möjligheter för lärande och identitet i samtidens lärmiljöer. Därtill ger magisteruppsatsen möjlighet till ytterligare fördjupning genom planering, genomförande och rapportering av en vetenskaplig studie inom huvudområdet pedagogisk yrkesverksamhet.

Kurserna vänder sig till dig som är lärare, förskollärare, fritidspedagog, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare eller har likvärdig utbildning och kan fördjupa dina kunskaper inom ditt huvudområde och samtidigt få behörighet att söka forskarutbildning. Se behörighetskrav för respektive kurs.

Examenskraven framgår av den lokala examensbeskrivningen för filosofie magisterexamen finns på studentwebben. Här är några viktiga krav för att kunna ta ut en magisterexamen med stöd av genomförda kurser på den här sidan:

  • Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 45 hp på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning i huvudområdet (inklusive 15 hp examensarbete).
  • För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i fördjupningsämnet. Observera att det ofta är en viktig merit med ett 30 hp självständigt arbete vid antagning till forskarutbildning.

I anslutning till varje kurs finns kurskod, kursansvarig och kursplan. Schema och studiehandledning publiceras här nedan eller inom respektive lärplattform.

Fristående kurser på avancerad nivå ht 2018 (Magisterkurser) Fristående kurser på avancerad nivå vt 2018 (Magisterkurser)


Frågor om studier

Studieadministratör

Christina Westergren,
090-786 97 88

Studierektor

Pär Segerbrant,
090-786 93 91