Kursutvärderingar

Enligt beslut av universitetsstyrelsen ska utvärderingar av alla kurser finnas på institutionernas webbsidor.

Varje kurstillfälle avslutas med en utvärdering. Studenterna får på så sätt möjlighet att ge sina synpunkter på kursens innehåll, förväntade studieresultat, examination, uppläggning, litteratur och lärarinsatser.

Kursansvarig ansvarar för att utvärdering genomförs, förankras och skickar därefter en resultatsammanställning till administratör för publicering på hemsidan.

För att underlätta arbetet finns underlag till utvärdering och publicering utformat vid institutionen.

Utvärderingar

Kursutvärderingar genomförda från och med höstterminen 2015 presenteras terminsvis under rubrikerna

Kurser inom program
Fristående kurser


Dessutom presenteras utvärderingar genomförda före höstterminen 2015 under rubriken
Gamla kursutvärderingar


Frågor om studier

Studieadministratörer

Christine Lindström,
090-786 65 03

Christina Westergren,
090-786 97 88

Studierektorer

Annika Nilsson,
090-786 70 14

Pär Segerbrant,
090-786 93 91

Studievägledning

Lärarhögskolans studievägledare

Studievägledningen vid Umeå universitet