Kurser inom program

Programkurser som erbjuds vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ligger inom Lärarhögskolans programansvar. Kurserna genomförs i samverkan med andra institutioner och med förskolor, skolor och fritidshem.

Inom varje program finns en presentation av programmet och därefter de kurser som erbjuds terminsvis av institutionen. I anslutning till varje kurs finns information om kursplan, schema och kursansvar.

För mera information kontakta kursansvarig eller studieadministratör.

Förskollärarprogrammet

Utgör sju terminers heltidsstudier (210 hp). Förutom teoretiska studier omfattas programmet av verksamhetsförlagd utbildning i förskoleverksamhet. Studierna leder till förskollärarexamen med möjlighet till arbete inom kommunal eller privat förskola. 

Förskollärarprogrammet
Institutionens kurser ht 2018 (Umeå)
Institutionens kurser ht 2018 (Övik)
Institutionens kurser vt 2018 (Umeå)
Institutionens kurser vt 2018 (Övik)

Grundlärarprogrammet - inriktning Fritidshem

Utgör sex terminers heltidsstudier (180 hp). Förutom teoretiska studier omfattas inriktningen av verksamhetsförlagd utbildning i Fritidshem och skola. Studierna leder till grundlärarexamen med inriktning mot Fritidshem och möjlighet till arbete med skolelever före, under och efter skoldagen.

Grundlärare, inriktning mot fritidshem
Institutionens kurser ht 2018
Institutionens kurser vt 2018

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, med förhöjd studietakt

Utbildningen är ett påbyggnadsprogram på avancerad nivå med förhöjd studietakt. Den vänder sig till forskarutbildade som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen samt har en forskarexamen, antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade
Institutionens kurser vt 2018 
Institutionens kurser vt 2017

Kompletterande pedagogisk utbildning för gymnasiet och åk 7-9, med förhöjd studietakt

Utbildningen är ett påbyggnadsprogram på avancerad nivå med förhöjd studietakt. Den studerande läser 90 hp som är uppdelade som kurser i en utbildningsvetenskaplig kärna och en verksamhetsförlagd utbildning. Dessa 90 hp kompletterar studentens tidigare förvärvade ämneskunskaper om minst 120 hp. Utbildningen leder till ämneslärarexamen.

Kompletterande pedagogisk utbildning för gymnaiset
Kompletterande pedagogisk utbildning för åk 7-9
Institutionens kurser ht 2018
Institutionens kurser ht 2017

Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet

Programmet är en påbyggnadsutbildning, 90 hp, på avancerad nivå. Studenten läser tre terminer och kan därefter arbeta med specialpedagogiska frågor som syftar till att förbättra verksamheten för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogprogrammet
Speciallärarprogrammet
Institutionens kurser ht 2018
Institutionens kurser vt 2018

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Utgör sex terminers heltidsstudier (180hp). Utbildningen erbjuds som distans och som campusutbildning. Förutom teoretiska studier omfattas programmet av praktik inom området studie- och yrkesvägledning. Studierna leder till studie- och yrkesvägledarexamen med möjlighet att arbeta i skola eller vid andra arbetsplatser där vägledning ingår.

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Institutionens kurser ht 2018
Institutionens kurser vt 2018

Yrkeslärarprogrammet

Programmet erbjuds till yrkeserfarna personer inom exempelvis branscherna vård och omsorg, service, industri samt naturbruk. Utbildningen, 90 hp, ger möjlighet att arbeta som yrkeslärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Studierna är uppdelade som kurser i en utbildningsvetenskaplig kärna och en verksamhetsförlagd utbildning.

Yrkeslärarprogrammet
Institutionens kurser vt 2018
Institutionens kurser vt 2017

Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och yrkesvägledare

Kurspaketet omfattar en termins (30 hp) heltidsstudier i distansform. Efter genomgången överbryggande termin går studenten det sista året på den reguljära studie- och yrkesvägledarutbildningen och får studie- och yrkesvägledarexamen.

Överbryggande kurspaket för utbildning till Studie- och yrkesvägledare
Institutionens kurser vt 2018
Institutionens kurser vt 2017

Institutionen medverkar även inom andra program vid Umeå universitet:

Grundlärarprogrammet 1-3Grundlärarprogrammet 4-6Kompletterande pedagogisk utbildning 7-9SpeciallärarprogrammetÄmneslärarprogrammet 7-9Ämneslärarprogrammet Gymnasiet


Rum för lärande

Frågor om studier

Studieadministrativa frågor

Christine Lindström, 090-786 65 03
Christina Westergren, 090-786 97 88

Studierektor

Annika Nilsson, 090-786 70 14
 

Studievägledning

Lärarhögskolans studievägledare

Studievägledningen vid Umeå universitet