Fristående kurser

Lärarkunskap, vägledning, samtalsmetodik, it och lärande samt mätningar och bedömningar är några områden som ingår i institutionens fristående kurser på grundnivå och magisternivå. Kurserna bedrivs helt nätbaserade, på distans eller på campus.

Våra kurser utgör till stor del kompetensutveckling för verksamma inom förskola, skola och andra lärandemiljöer. Vi erbjuder också anpassning av kurser för att möta speciella behov av kompetensutveckling inom exempelvis företag, myndigheter eller organisationer.

Ta del av vårt utbud av fristående kurser:

Fristående kurser på grundnivå ht 2018Fristående kurser på grundnivå vt 2018 Fristående kurser på avancerad nivå ht 2018 (Magisterkurser) Fristående kurser på avancerad nivå vt 2018 (Magisterkurser)

Kurs


Barn som använder iPad i en klassrumssituation

Bild: Michael Folmer

Frågor om studier

Studieadministratör

Christina Westergren,
090-786 97 88

Studierektor

Pär Segerbrant,
090-786 93 91