Till umu.se

Fristående kurser

Lärarkunskap, vägledning, samtalsmetodik, it och lärande samt mätningar och bedömningar är några områden som ingår i institutionens fristående kurser på grundnivå och magisternivå. Kurserna bedrivs helt nätbaserade, på distans eller på campus.

Våra kurser utgör till stor del kompetensutveckling för verksamma inom förskola, skola och andra lärandemiljöer. Vi erbjuder också anpassning av kurser för att möta speciella behov av kompetensutveckling inom exempelvis företag, myndigheter eller organisationer.
__________________________________________________________

Ta del av vårt utbud av fristående kurser:

Fristående kurser på grundnivå vt 2018Fristående kurser på grundnivå ht 2017 Magisterkurser 2017

__________________________________________________________

Kurs


Lärmiljöer och kurswebbplatser

MoodleCambro

Frågor om studier

Studieadministrativa frågor

Christine Lindström, 090-786 65 03

Christina Westergren, 090-786 97 88

Studierektor

Annika Nilsson, 090-786 70 14
Kurser inom program

Pär Segerbrant, 090-786 93 91
Fristående kurser

Studievägledning

Lärarhögskolans studievägledare

Studievägledningen vid Umeå universitet