Till umu.se

Examensarbeten vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Examensarbeten organiseras och kvalitetssäkras där handledare och examinatorer ingår i ett arbetskollegium där frågor kring examensarbeten hanteras. Ärenden bereds i ett arbetsutskott som består av kursansvariga för respektive utbildning.

Institutionen har kursansvar för examensarbeten vid Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot Fritidshem samt Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Institutionen har dessutom delat ansvar med Pedagogiska institutionen för examensarbetet vid Specialpedagogprogrammet.

Därutöver ansvarar institutionen för examensarbetet inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för studenter med förhöjd studietakt 150 %.

Examensarbeten inom projektet Vidareutbildning för Lärare (VAL) samt för magisterexamen ingår också.

Examensarbeten inom respektive utbildning, antal hp och utbildningsnivå
(a = avancerad, g = grund) framgår nedan.

Examensarbete inom: Omfattning/nivå Kursplan
Förskollärarprogrammet 15 hp (a) 6PE106
Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem 15 hp (g) 6PE118
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 150 % 15 hp (a) 6PE169
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 15 hp (g) 6PE055
Specialpedagogprogrammet 30 hp (a) 6SP041

Anvisningar, policy om plagiat, försättsblad, e-publicering mmInformationssökning och uppsatsskrivande (UB)


Frågor om studier

Studieadministrativa frågor

Christine Lindström, 090-786 65 03

Christina Westergren, 090-786 97 88
 

Studierektor

Annika Nilsson, 090-786 70 14

Pär Segerbrant, 090-786 93 91
 

Studievägledning

Lärarhögskolans studievägledare

Studievägledningen vid Umeå universitet