Examensarbeten vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Examensarbeten organiseras och kvalitetssäkras där handledare och examinatorer ingår i ett arbetskollegium där frågor kring examensarbeten hanteras. Ärenden bereds i ett arbetsutskott som består av kursansvariga för respektive utbildning.

Institutionen har kursansvar för examensarbeten vid Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot Fritidshem samt Studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Examensarbeten inom projektet Vidareutbildning för Lärare (VAL) samt för magisterexamen ingår också.

Anvisningar, policy om plagiat, försättsblad, e-publicering mmInformationssökning och uppsatsskrivande (UB)


Frågor om studier

Studieadministratörer

Christine Lindström,
090-786 65 03

Christina Westergren,
090-786 97 88

Studierektorer

Annika Nilsson,
090-786 70 14

Pär Segerbrant,
090-786 93 91

Studievägledning

Lärarhögskolans studievägledare

Studievägledningen vid Umeå universitet