Utbildning på forskarnivå

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns två utbildningar på forskarnivå. De är kopplade till var sitt vetenskapligt ämne - beteendevetenskapliga mätningar och pedagogiskt arbete. Information om utbildningarnas mål, behörighetskrav och uppläggning finns i de allmänna studieplanerna (se länkarna nedan).

Beteendevetenskapliga mätningar

Ämnet beteendevetenskapliga mätningar (BVM) handlar om att utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system för att beskriva, tolka och förstå individers och gruppers kunskaper, färdigheter och attityder. Målen beskrivs i den allmänna studieplanen.
Beteendevetenskapliga mätningarAllmän studieplan

Pedagogiskt arbete

Ämnet pedagogiskt arbete (PA) erbjuder forskarstudier med nära koppling till den pedagogiska yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbildning. Det utgår från och avser att utveckla den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Elevers utveckling och kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete och hur dessa processer är relaterade till och formade av ekonomiska, politiska och sociala sammanhang är centrala.

Pedagogiskt arbeteAllmän studieplan

Utbildning på forskarnivå

En utbildning på forskarnivå ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom ett vetenskapsområde. Som forskarstuderande övar man sig i ett kritiskt, analytiskt och självständigt tänkande och förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn. Forskarutbildningen bedrivs inom ramen för en anställning, en så kallad doktorandtjänst. Lediga doktorandtjänster annonseras ut på Umeå universitets Lediga jobb och hos arbetsförmedlingens Platsbank.

Filosofie doktor efter fyra år

En forskarutbildning som leder till en doktorsexamen omfattar fyra års heltidsstudier, två års heltidsstudier leder till en licentiatexamen. För att examineras som filosofie doktor eller filosofie licentiat måste den forskarstuderande genomgå ett antal kurser samt skriva ett avhandlingsarbete, som examineras vid en offentlig disputation. De här kurserna, samt fördelningen mellan obligatoriska och valbara kurser varierar mellan forskarutbildningsämnen.

Ansökan och behörighet

Doktorandtjänster utlyses och söks i konkurrens på liknande sätt som tillämpas för andra tjänster på arbetsmarknaden. Behörighet och urval beskrivs i den allmänna studieplanen för respektive ämne, se allmänna studieplaner ovan.

Välkommen att läsa mer eller kontakta oss som arbetar med beteendevetenskapliga mätningar och pedagogiskt arbete.


bilen visar en spikningsprocedur

Bild: Mattias Pettersson, Umeå universitet

Frågor om forskarutbildning

Kontakta gärna forskningsutbildningsansvarig inom det ämne som tilltalar dig

Beteendevetenskapliga mätningar

Christina Wikström, 090-7865570

Pedagogiskt arbete

Linda Rönnberg, 090-786 6513

Maria Rönnlund, 090-786 5861