Studievägledning

Studievägledarens främsta uppgift är att erbjuda vägledning och stöd i dina studier. Till studievägledaren kan du bland annat, vända dig med frågor som rör ditt studie- och yrkesval, för att få information om våra kurser eller i samband med eventuellt studieuppehåll. I länkarna till höger hittar du kontaktinformation till USEs studievägledare.

Studierektor har hand om uppgifter som rör utbildningen, t ex övergripande planering av undervisning och pedagogiska frågor.

Kontakta gärna våra studierektorer:

Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

Annika Nilsson
Tel.  +46 (0)90 786 57 33
E-post: annika.nilsson@umu.se

Interaktiva medier och lärande

Pär Segerbrant
Tel.  +46 (0)90 786 93 91
E-post: par.segerbrant@umu.se


Studievägledare

Ingela Jonasson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, plan 2

Tel:  090 786 64 53

Kontaktformulär