För våra studenter

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig som student att ta del av.

Portalen

Portalen är en så kallad personlig portal som är tillgänglig för samtliga studenter vid universitetet. Informationen i Portalen är uppdelad på flikar och beroende på vem du är varierar innehållet i flikarna. Du loggar in med ditt centrala användarnamn (CAS).

Studentkår

Från den 1 juli 2010 är det inte längre obligatoriskt att vara medlem i studentkår. Umeå studentkår (US) är kåren för den som bedriver sina huvudsakliga studier vid Samhällsvetenskaplig fakultet och/eller Umeå School of education.

Studentcentrum

Studentcentrum tillhandahåller studievägledning och studierelaterat stöd till studenter samt samordnar pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning, sköter antagning av studenter till utbildningar, utbildar i och förvaltar olika studieadministrativa datasystem, administrerar universitetets in- och utresande studenter, utför förebyggande studenthälsovård samt utfärdar examensbevis.

Fusk och plagiat

Att fuska är ett regelbrott som Umeå universitet ser allvarligt på. Denna information vänder sig till studenter vid Umeå universitet. Bladet handlar om vad som menas med fusk och plagiat, vad som händer om du fuskar och hur du kan undvika det.

Information om fusk och plagiat

Regelsamling

Som student har du såväl rättigheter som skyldigheter. Eftersom universitetet är en myndighet, regleras det av lagar och förordningar, framför allt av högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också regler och riktlinjer som är specifika för Umeå universitetet.