Till umu.se

Maria Rönnlund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Tillämpad utbildningsvetenskap

Avdelning:

Plan 4

Adress:

Umeå universitet , SE-90187 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14

Tel:

+46 90 786 58 61

E-postadress:

maria.ronnlund@umu.seE-post 3

maria.ronnlund@edusci.umu.seE-post 1

maria.ronnlund@educ.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/personal/maria-ronnlund Webbsida

Maria Rönnlund

Docent i Pedagogiskt arbete med ett utbildningsvetenskapligt forskningsintresse inom områden som berör demokrati, medborgarskap, genus och identitet. Jag disputerade 2011 på en avhandling om demokrati- och inflytandeprocesser i grundskolans senare år, Demokrati och deltagande: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv - en etnografisk studie om hur demokrati- och medborgarskapsutbildning tar sig uttryck i elevers deltagande i beslutsprocesser i skolans vardag. Demokratifostran och demokratiutövande var också huvudtemat i den studie som jag genomförde efter avhandlingsprojektet, en studie där jag följde upp några av de elever som deltog i avhandlingsstudien för att se hur deras medborgarskapsutövande och politiska deltagande utvecklat sig åren efter att de avslutat grundskolan. Därefter har jag på olika sätt arbetat vidare med demokrati-, delaktighets- och inflytandefrågor i relation till utbildning, samt fördjupat mig i rumsliga och materiella perspektiv på utbildning. Jag har samarbetat med kollegor i det utbildningsvetenskapliga fältet men också med forskare inom andra discipliner. Tillsammans Aina Tollefsen vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia har jag samförfattat boken Rum. Samhällsvetenskapliga perspektiv (Rönnlund & Tollefsen, 2016). Boken tar avstamp i det ökade intresset för rumslig teori inom human- och samhällsvetenskaperna och behandlar rumslig teori, samt hur den rumsliga teoribildningen inom samhällsvetenskapen utvecklats över tid. Med utgångspunkt i ämnen som geografi, pedagogik, historia, sociologi och arkitektur visar vi hur den rumsliga teorin har bidragit till ny kunskap inom olika forskningsfält, däribland inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Övriga pågående och avslutande forskningsprojekt:  

Landsbygdens unga. Utbildning, plats och delaktighet, ett VR-finansierat forskningsprojekt (2013-2017) om ungdomars villkor, delaktighet och inflytande på landsbygden. Forskningsledare: Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet.

Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum, ett VR-finansierat forskningsprojekt (2012-2015) om skolgården som ett socialt och pedagogiskt rum från tidigt 1600-tal fram till idag. Projektet leds av Anna Larsson, Umeå universitet.

Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt (2013-2017) om inflytande och demokrati inom idrottsrörelsen finansierat av Centrum för idrottsforskning lett av Jonny Hjelm, Umeå universitet. 

Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik, ett VR-finansierat forskningsprojekt (2016-2019) om medborgarskapande och demokratifostran i gymnasieskolans yrkesprogram, lett av Per-Åke Rosvall, Umeå universitet.  

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Anna
Norlin, Björn
Rönnlund, Maria

Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

2017

-

Hjelm, Jonny
Isberg, Sofia
Rönnlund, Maria

Idrottsföreningens isolerade öar

2016

-

Johansson, Monica
Rosvall, Per-Åke
Rönnlund, Maria

Where to go and what to do?: Young people's arguments about career choices in Swedish rural contexts

2016

-

Rönnlund, Maria
Tollefsen, Aina

Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv

2016

-

Hjelm, Jonny
Rönnlund, Maria

Gatorna och torgens demokratiska dimension
Västerbottens-kuriren

2015

-

Rönnlund, Maria

Schoolyard stories: processes of gender identity in a 'children's place'
Childhood, 22(1): 85-100

2015

-

Rönnlund, Maria

Skolgården som socialt rum
Nordic Studies in Education, 35(3-4): 200-216

2015

Hämta

Rönnlund, Maria
Hjelm, Jonny
Isberg, Sofia

Idrott och demokrati: Berggården IK 1974-2004
Idrott, historia & samhälle

2015

-

Rönnlund, Maria

Justice in and through education?: students’ participation in decision‐making
Journal of Social Science Education, 13(2): 104-113

2014

-

Rönnlund, Maria

Democratic challenges: students' active participation in everyday school life

2014

-