Carina Hjelmer

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Tillämpad utbildningsvetenskap

Avdelning:

Plan 4

Adress:

Umeå universitet
SE-90187 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16

Tel:

+46 90 786 71 66

E-postadress:

carina.hjelmer@umu.seE-post 2

carina.hjelmer@edusci.umu.seE-post 1

carina.hjelmer@educ.umu.seE-post 3

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/personal/carina-hjelmer Webbsida

Carina Hjelm�

Jag är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV).

Forskning

Mitt forskningsintresse är inom utbildningssociologi med fokus på maktprocesser i förskola och skola i relation till det omgivande samhället. Det gäller framför allt frågor om demokrati och inflytande ur köns-, klass- och etnicitetperspektiv.

Min avhandling ingick i ett större forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet med titeln Ett aktivt medborgarskap? Om demokratifostran i gymnasieskolan med Elisabet Öhrn som projektledare. Avhandlingen handlar om demokratifostran i två gymnasieprogram med olika köns- och klassmärkning, det yrkesförberedande Barn – och fritidsprogrammet (kvinnodominerat) och det studieförberedande Naturvetenskapsprogrammet (jämn könsfördelning). I studien fokuseras både undervisning i och om demokrati, och elevers maktpositioner och egna försök att påverka i skolvardagen.
Intervju i SkolportenLeva och lära demokrati? Avhandlingen i fulltext

Mina pågående forskningsprojekt:

Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor, 2015-2018

I studien fokuseras demokratifostran i förskolor i olika lokala områden (glesbygd, heterogen och homogen stadsdel i universitets-/storstad avseende etnicitet och socioekonomiska förhållanden). Intresset riktas mot såväl verksamhetens innehåll och arbetssätt som barnens egna försök att aktivt påverka i vardagen i förskolan.
Finansiär: Lärarhögskolan, Umeå universitet samt en del av forskningssatsning vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Läs mer

Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan, 2015-2017

Förskolor med olika pedagogiska inriktningar kommer studeras utifrån frågor om hur olika arbetssätt och syn på barn och barns utveckling och lärande kan relateras till arbetsmiljö och personalens hälsa.
Finansiär: AFA Försäkring. Forskningsledare: Fredrik Sjödin, Institutionen för Psykologi, Umeå universitet.
Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan

Utbildning

Jag har undervisat inom lärarutbildningen sedan 2000. Dessförinnan arbetade jag som förskollärare och jag är även utbildad specialpedagog. Min undervisning är nu främst i förskollärarprogrammet. Jag är också intresserad av forskarutbildning, och har bland annat arbetat som biträdande föreståndare för forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet 2014-2015.

Samverkan och övriga uppdrag
 

 • Ingår i ett internationellt forskningsnätverk, Justice through education in the Nordic countries (JustEd), som är ett Nordic Centre of Excellence finansierat av NordForsk.
  Justice through education in the Nordic countries
   
 • Genomfört fortbildning i ”Pedagogisk dokumentation” för förskola och fritidshem i olika kommuner. Det har handlat om hur kvaliteten i dessa verksamheter kontinuerligt och systematiskt kan dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.

   
 • Ledamot i ”Programrådet för förskollärarprogrammet” vid Umeå universitet.
  Programrådet för förskollärarprogrammet

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hjelmér, Carina

Demokratifostran i förskolan: För individen eller kollektivet?

2018

-

Hjelmér, Carina
Rosvall, Per-Åke

Does social justice count?: 'Lived democracy' in mathematics classes in diverse Swedish upper secondary programmes
Journal of Curriculum Studies, 49(2): 216-234

2017

-

Hjelmér, Carina

Democratic fostering for children´s influence in preschool?

2017

-

Rosvall, Per-Åke
Hjelmér, Carina
Lappalainen, Sirpa

Staying in the comfort zones: low expectations in vocational education and training mathematics teaching in Sweden and Finland
European Educational Research Journal (online), 16(4): 425-439

2017

-

Hjelmér, Carina

Barns inflytande i utvärdering och dokumentation i förskolan

2017

-

Hjelmér, Carina

Kritik mot standardiserade program för bedömning i förskolan

2017

-

Hjelmér, Carina

Freedom to choose?: Children´s influence in preschools in different local areas

2017

-

Rosvall, Per-Åke
Hjelmér, Carina

'Lived democracy' in mathematics classes in diverse Swedish upper secondary school programmes
JustEd: 18-19

2016

-

Hjelmér, Carina

Democratic education for competent children?: Ethnographic research in preschools in different local contexts

2016

-

Hjelmér, Carina

Dokumentation för kontinuerlig utveckling
Förskoletidningen, 40(6): 16-19

2015

-