Internationellt forskningsprojekt om privata aktörer möttes i Umeå

[2018-09-20] Det internationella forskningsprojektet ”Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES)” träffades i Umeå den 17-19 september.

Projektet finansieras av Finnish Academy och leds av professor Piia Seppänen vid Åbo Universitet.

Syftet är att identifiera, analysera och jämföra privata aktörer i grundskolan i de tre länderna, som historiskt sett haft starka offentliga skolsystem men under de senaste decennierna kommit att öppna upp för privata aktörer i varierande utsträckning. Projektet ska pågå till 2021.

Lisbeth Lundahl och Linda Rönnberg från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap utgör det svenska teamet. I projektet ingår även:

För Finland: Professor Piia Seppänen (projektledare), Dr. Sonia Lempinen samt Masterstudenterna Iida Kiesi & Nina Nivanaho, samtliga Åbo universitet

För Nya Zeeland: Professor Martin Thrupp (University of Waikato), Dr. Darren Powell (University of Auckland), Professor John O'Neill, doktorand Philippa Butler och masterstudenten Sandor Chernoff (Massey University).

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid293212