Nyheter från institutionen

Nya forskningsmedel till TUV från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

2018-11-05

Vetenskapslunch om demokrati i gymnasieskolan

2018-10-18
Demokratifostran ska genomsyra hela skolans verksamhet. Men är det så i praktiken? Per-Åke Rosvall föreläser om demokrati i gymnasieskolan på Vetenskapslunch torsdag den 25 oktober på Kafé Station.

Ny rapport om kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan

2018-10-16
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), presenterar en ny rapport om Läslyftet. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

SWERA-konferens 4-5 oktober om utbildningsvetenskap i ett förändrat policylandskap

2018-10-04
Under torsdag och fredag har SWERA, Swedish Educational Research Association, årsmöte och konferens och samlar upp ett drygt sextiotal forskare inom området.

Nu startar ny forskarskola inom digitalisering i skolan

2018-10-03
Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. Sex lärosäten har nu gått samman och startat en gemensam forskarskola med en ambition att skapa ny kunskap som kan utveckla svensk lärarutbildning.

Internationellt forskningsprojekt om privata aktörer möttes i Umeå

2018-09-20
Det internationella forskningsprojektet ”Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES)” träffades i Umeå den 17-19 september.

Ny rapport om Läslyftet från en fallstudie av åtta läslyftsgrupper i grundskolan

2018-09-07
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), presenterar en ny rapport om Läslyftet. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

Nyhetsarkiv