Till umu.se

Kontaktinformation

Prefekt
Gunnar Schedin, gunnar.schedin@umu.se, 090-786 79 36, 070-217 97 33

Biträdande prefekter
Ewa Rolfsman, ewa.rolfsman@umu.se, 090-786 76 06
Forskning

Berith Östlund, berith.ostlund@umu.se, 090-786 96 76
Utbildning

Studierektorer
Annika Nilsson, annika.nilsson@umu.se, 090-786 70 14
Kurser inom program

Pär Segerbrant, par.segerbrant@umu.se, 090-786 93 91
Fristående kurser

För frågor rörande provverksamheten
Per-Erik Lyrén, per-erik.lyren@umu.se, 090-786 50 83
Högskoleprovet

Anna Lind Pantzare, anna.lind.pantzare@umu.se, 090-786 68 36
Nationella prov

För kommunikation och information
Camilla Hällgren, camilla.hallgren@umu.se
Andreas Olsson, andreas.olsson@umu.se, 090-786 71 33

För studieadministrativa frågor
Christine Lindström, christine.lindstrom@umu.se, 090-786 65 03
Christina Westergren, christina.westergren@umu.se, 090-786 97 88

För frågor rörande studievägledning
Studievägledningen vid Umeå universitetLärarhögskolans studievägledare

För frågor rörande utbildning på forskarnivå
Christina Wikström, christina.wikstrom@umu.se, 090-786 55 70
Beteendevetenskapliga mätningar

Ulf Lundström, ulf.p.lundstrom@umu.se, 090-786 94 97
Pedagogiskt arbete

För frågor rörande ekonomiadministration
Liselott Engström, liselott.astrom@umu.se, 090-786 65 12
Margaretha Jonsson, margaretha.jonsson@umu.se, 090-786 90 80
Helen Stiegler, helen.stiegler@umu.se, 090-786 67 66

Postadress
Umeå universitet
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV
Johan Bures väg 16, 901 87 Umeå

Besöksadress
Naturvetarhuset B, plan 3-5


Relaterad information

Om institutionenKarta

UmU Campus

Bild: Luis Cobian