Catarina Lundqvist presenterar ett artikelutkast med titeln ”Time horizons in young people´s narratives of careers”

Datum: 2018-05-02
Tid: 13.15 - 15.00
Plats: N210
Evenemanget vänder sig till: anställda

Catarina Lundqvist presenterar ett artikelutkast med titeln ”Time horizons in young people´s narratives of careers” som är en del av hennes Forte-finansierade postdoc-projekt ”Tidshorisonter i ungas arbetsmarknadskarriärer – perspektiv på temporalitet och aktörskap”.

Föreläsare: Catarina Lundqvist
Kontaktperson: Linda Rönnberg
Evenemangstyp: Övrigt
Lägg till i din kalender