Kausalitet i filosofi, politik och utvärdering​

Datum: 2017-04-26
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Naturvetarhuset, N230
Evenemanget vänder sig till: studenter - anställda

Rolf Sandahl presenterar sin bok Kausalitet i filosofi, politik och utvärdering som han har skrivit tillsammans med Gustav Petersson (Studentlitteratur, 2016). Rolf Sandahl är fil.dr i statsvetenskap och har mångårig erfarenhet av utvärderingsfrågor inom statsförvaltningen.

Boken som presenteras handlar bland annat om hur vi bäst kan ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat. Svaret på frågan beror på vad vi menar med kausalitet. Detta har filosoferna diskuterat under århundraden och beroende på hur kunskapen ska användas kan vissa aspekter av kausalitet vara mer relevanta att spåra än andra. 


Arrangör: Centrum för utvärderingsforskning (UCER)
Kontaktperson: Anders Hanberger
Webbsida
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender