Per Kristmansson - tillämpad utbildningsvetenskap

Datum: 2016-11-18
Tid: 10.00 - 12.00
Plats: Humanisthuset, Hörsal E
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Per Kristmansson, institutionen tillämpad utbildningsvetenskap försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Gymnasial lärlingsutbildning på Handels- och administrationsprogrammet - En studie av lärlingsutbildningens förutsättningar och utvecklingen av yrkeskunnande (Engelsk titel: Upper Secondary Apprenticeship Education in the Business and Administration Programme - A study of preconditions of upper secondary apprenticeship education and development of professional skills.

Fakultetsopponent: Docent Gun-Britt Wärvik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik


Arrangör: institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson: Per Kristmansson
Telefon: 090-786 67 77
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender