Till umu.se

Kalendarium

September 2017

28 september kl 13.15–15.00

The role of interest and self-efficacy in reading on performance

Seminarium Seminarium med Professor Gavin Brown, affilierad professor vid TUV och professor vid University of Auckland.


Oktober 2017

4 oktober kl 13.15–15.00

Artikelseminarium

Seminarium Vi diskuterar Schoenefeld & Jordan (2017) Governing policy evaluation? Towards a new typology Evaluation 23(3) 274-293

5 oktober kl 18.00–19.30

Genusjubel på Kvinnohistoriskt museum: Doktorandföreläsningar

Föreläsning Föreläsningskväll på Kvinnohistoriskt museum där doktorander från Genusforskarskolan presenterar sin forskning. Presentationerna kommer att vara 20 minuter och det finns tid för frågor såklart!

9 oktober kl 13.15–15.00

How Indigenous and Immigrant Youth Make Career Decisions

Seminarium Seminarium med Professor William Borgen, University of Vancouver och hedersprofessor vid Umeå universitet, om hans pågående forskningsprojekt: ”How Indigenous and Immigrant Youth Make Career Decisions”

10 oktober kl 10.00–11.45

Trends in European Early Childhood Education Research – introduced and discussed

Seminarium Kenneth Ekström presenterar intryck från EECERA konferensen, Carina Hjelmér presenterar sitt pågående projekt och Karin Sporre presenterar RECEUM-miljön. Professor Ulrike Stadler Altmann, Free University of Bozen-Bolzano, Italy, kommenterar.

10 oktober kl 13.15–15.00

Forskningsetik, seminarium II: Publicering och plagiering

Seminarium Karin Sporre och Anders Hanberger inleder.


November 2017

2 november kl 13.15–15.00

Artikelseminarium

Seminarium Vi diskuterar House (2017) Evaluation and the Framing of Race , American Journal of Evaluation 38(2) 167-189

8 november kl 13.15–15.00

21 november kl 13.15–15.00

29 november kl 13.15–15.00

Publicering och frågor om open access

Seminarium Seminarium om publicering och frågor om open access. Therese Nilsson, teamet för publicering och forskarstöd på Universitetsbiblioteket, inleder.


December 2017

4 december kl 13.15–15.00

Textseminarium: Om utvecklingen av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete

Seminarium Gudrun Svedberg och Lena Granstedt presenterar artikel om utvecklingen av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete. Syftet är att beskriva och försöka förstå vad som blivit av forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete utifrån en granskning av de första hundratolv avhandlingarna.

6 december kl 10.15–12.00

Hur kan man utvärdera effekter av Matematiklyftet och Läslyftet? Erfarenheter från två nationella utvärderingar

Seminarium Utvärderare från de båda lyften inleder kort med att presentera syften med satsningarna, de utvärderingsmetoder som använts, hur praktiska utmaningar hanterats och vilka resultat som framkommit.

19 december kl 13.15–15.00

Erfarenheter av undervisning i genusvetenskap - en pågående debatt

Högre seminarium (inkl lic) Seminarium med Jenny Westerstrand, Juridiskt forum och Sara Edenheim, UCGS


Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp