Till umu.se

Kalendarium

November 2017

29 november kl 13.15–15.00

Publicering och frågor om open access

Seminarium Seminarium om publicering och frågor om open access. Therese Nilsson, teamet för publicering och forskarstöd på Universitetsbiblioteket, inleder.


December 2017

4 december kl 13.15–15.00

Textseminarium: Om utvecklingen av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete

Seminarium Gudrun Svedberg och Lena Granstedt presenterar artikel om utvecklingen av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete. Syftet är att beskriva och försöka förstå vad som blivit av forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete utifrån en granskning av de första hundratolv avhandlingarna.

6 december kl 10.15–12.00

Hur kan man utvärdera effekter av Matematiklyftet och Läslyftet? Erfarenheter från två nationella utvärderingar

Seminarium Utvärderare från de båda lyften inleder kort med att presentera syften med satsningarna, de utvärderingsmetoder som använts, hur praktiska utmaningar hanterats och vilka resultat som framkommit.

15 december kl 10.00–12.00

Åsa Björk - pedagogiskt arbete

Disputation Drama, hat och vänskap Om ungdomars interaktioner i sociala medier

19 december kl 13.15–15.00

Erfarenheter av undervisning i genusvetenskap - en pågående debatt

Högre seminarium (inkl lic) Seminarium med Jenny Westerstrand, Juridiskt forum och Sara Edenheim, UCGS


Februari 2018


Maj 2018

17 maj kl 09.00–16.00

DIGSUM-dagen 2018

Konferens


Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp