Om institutionen

Lärarkunskap och arbete i pedagogisk verksamhet, vägledning/samtalsmetodik, it och lärande, utvärderingar, mätningar och bedömningar är några av de begrepp som kännetecknar institutionens verksamhet.

Vår institution bidrar med kreativ och gränsöverskridande utbildning och forskning till samhället. Här finns 700 helårsstuderande och 115 personer som arbetar med utbildning, forskning, administration och utvecklingsarbete inom förskola, fritidshem, skola  och annan pedagogisk verksamhet.

Utbildningsutbudet spänner över områden som lärarkunskap, vägledning, samtalsmetodik, it och lärande samt mätningar och bedömningar.
Vissa kurser erbjuds som kurser inom lärarutbildningsprogram och andra som fristående kurser. De fristående kurserna finns som kompetensutveckling för pedagoger och som behovsanpassade kurser för externa organisationer.

Institutionen har två forskarutbildningsämnen som leder till licentiat- eller doktorsexamen; beteendevetenskapliga mätningar och pedagogiskt arbete. Den forskning som bedrivs inom respektive examensämne är nära knuten till institutionens forskningsområden, som bland annat studerar villkor för lärande i sociala, kulturella och institutionella sammanhang, digitala teknikers bidrag och effekter för lärande samt mätningar, bedömningar och utvärderingar.

Institutionen har även större externa uppdrag såsom utveckling av högskoleprovet  och nationella prov för grund- och gymnasieskolan.

Institutionen tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten. Prefekt Gunnar Schedin leder arbetet vid institutionen.

Historia

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV, bildades den 1 januari 2010 genom ett samgående mellan institutionerna barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, BUSV, beteendevetenskapliga mätningar, BVM, interaktiva medier och lärande, IML, samt centrum för utvärderingsforskning, UCER.

Institutionens verksamhet fanns tidigare förlagd i två olika byggnader på Umeå campus, Samhällsvetarhuset och Naturvetarhuset. Från sommaren 2015 finns all verksamhet samlad i Naturvetarhuset, Johan Bures väg 16 på plan 3-5.


Naturvetarhuse´t

Bild: Luis Cobian