Nationella kursprov i matematik B-D

Tidigare givna prov A-E

Från och med hösten 1999 och fram till och med våren 2006 kommer kursproven att återanvändas i 10 år med undantag för kursproven vårterminen 2002 och vårterminen 2005.
Från och med hösten 2006 kommer kursproven att återanvändas i 6 år.

*Provet kommer inte att återanvändas enligt beslut från Skolverket Dnr:73-2009:215.
** Proven produceras av Prim-gruppen Stockholm

Kurs A B C D E
vt 11 ** * * *
vt 10 **
ht 09 ** *
ht 07 **
vt 07 **
ht 06 **
vt 05 **
ht 03 **
vt 03 **
ht 02 **
vt 02 **
ht 01 **    
vt 01 **
ht 00 **    
vt 00 **  
ht 99 **
vt 99 **
ht 98  
vt 98  
ht 97  
vt 97  
ht96  
vt96  
ht 95  

Sidansvarig: Björn Sigurdsson

Utskriftsversion

Aktuellt

Resultatinsamling NO
årskurs 9 2018 stängdes den 18 juni


Ny modell för delprov B våren 2018

Resultatrapport
NO årskurs 9 2017

Kontaktinformation

Administratör
Lena Konradsson
090 - 786 77 96e-post

Projektsamordnare
Peder Öberg
090 - 786 57 78e-post

Projektledare
Anna Lind Pantzare
090 - 786 68 36e-post