Nationella kursprov i matematik B-D

Resultat från gymnasieskolans kursprov i matematik B, C och D

På denna webbplats hittar du resultat från de nationella kursproven i matematik B, C och D. När du klickar på något av kursproven nedan så öppnas ett dokument där du hittar fördelning av provbetyg, uppdelat på såväl program som kön, och resultat i form av lösningsproportioner på de uppgifter som ingår i proven. Du får även sammanställningar av alla de synpunkter och kommentarer till proven som lärare lämnat via en enkät.

Målsättningen har varit att göra en snabb återkoppling av resultat och det har inte varit möjligt att hinna skriva svar på frågor och synpunkter i enkäten.

Vi hoppas att resultatrapporteringen bland annat ska ge de lärare som använt proven ett underlag för jämförelser mellan de egna elevernas resultat och resultaten hos ett brett urval av elever från hela landet.

Anna Lind Pantzare
Projektledare, arbetsgruppen för nationella prov vid 
Institutionen Tillämpad utbildningsvetenskap
Avd. Beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet.

Kurs B C D
Våren 2012
Kurs B C D
Hösten 2011
Våren 2011
Hösten 2010
Våren 2010
Hösten 2009
Våren 2009
Hösten 2008
Våren 2008
Hösten 2007
Våren 2007
Hösten 2006
Våren 2006
Hösten 2005
Våren 2005
Hösten 2004

Sidansvarig: Björn Sigurdsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Administratör
Lena Konradsson
090 - 786 77 96e-post

Projektsamordnare
Peder Öberg
090 - 786 57 78e-post

Projektledare
Anna Lind Pantzare
090 - 786 68 36e-post