Nationella kursprov i matematik B-D

Muntligt delprov i Matematik C och D

På denna sida återfinns delprov för att stödja en bedömning av elevers muntliga kommunikation i matematik C och D.

Provmaterialet, som består av exempel på uppgifter, bedömningsanvisningar med beskrivningar av olika prestationsnivåer, bedömningsformulär samt bedömda och kommenterade autentiska elevredovisningar, är frivilligt att använda. Ett deltagande i det muntliga delprovet innebär att en muntlig redovisning av en uppgift bedöms i enlighet med de bifogade nationellt utformade bedömningsanvisningarna. Dessa bedömningsanvisningar är en av flera möjliga konkretiseringar av de betygskriterier som beskriver den kompetens som krävs för respektive betygssteg vad gäller förmågan att muntligt uttrycka matematiska tankar och idéer.

Tidsåtgång för redovisning och diskussion är ca 10 minuter per elev. Delprovet kan utföras när som helst under terminens gång från och med att materialet finns tillgängligt och med valfritt antal elever 

Matematik kurs C
Information till lärare och bedömningsanvisningar Ljudupptagningar av elevredovisningar Utskrifter av elevredovisningar
PDF mp3 RealMedia PDF
Elev 1
Elev 2
Elev 3
Matematik kurs D
Information till lärare och bedömningsanvisningar Ljudupptagningar av elevredovisningar Utskrifter av elevredovisningar
PDF mp3 RealMedia PDF
Elev 1
Elev 2


Sidansvarig: Björn Sigurdsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Administratör
Lena Konradsson
090 - 786 77 96e-post

Projektsamordnare
Peder Öberg
090 - 786 57 78e-post

Projektledare
Anna Lind Pantzare
090 - 786 68 36e-post