Nationella kursprov i matematik B-D

Det sista nationella kursproven i matematik för kurserna B-D för svenska gymnasieskolan publicerades vårterminen 2013.

På denna sida återfinns bland annat tidigare givna prov, formelbladen för dessa nationella prov samt publicerade resultatrapporter.


Sidansvarig: Björn Sigurdsson

Utskriftsversion

Aktuellt

Resultatinsamling
vt 2018

Forsättsblad for elevlösning Ma 2-4

OBS!! Om skolan använt ersättningsprovet ska skolan inte delta i insamling 2 (lärosätets insamling) varken med elevresultat eller i lärarenkät. Skolan ska fortfarande delta i insamling 1 (SCB:s insamling) och där även ange att ersättningprovet använts.


Resultat från gymnasieskolans kursprov i matematik 2, 3 och 4

Kontaktinformation

Administratör
Lena Konradsson
090 - 786 77 96e-post

Projektsamordnare
Peder Öberg
090 - 786 57 78e-post

Projektledare
Anna Lind Pantzare
090 - 786 68 36e-post