Nationella kursprov i matematik 2-4

Resultat från gymnasieskolans kursprov i matematik 2, 3 och 4

Kurs 2 3 4
vt ht vt ht vt ht
2017 * 2abc * 3bc * 4
2016 2abc 2abc 3bc 3bc 4 4
2015 2abc 2abc 3bc 3bc 4 4
2014 2abc 2abc 3bc 3bc 4 4
2013 2abc 2abc 3bc 3bc 4 4
2012 2c 2c 3c

* Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få på grund av att många av skolorna använde ersättningsprovet.

Resultatrapport med kommentarer från gymnasieskolans kursprov
i matematik 2, 3 och 4

Resultatrapport våren 2017 Resultatrapport våren 2016


Sidansvarig: Björn Sigurdsson

Utskriftsversion

Aktuellt

Resultatinsamling
vt 2018

Forsättsblad for elevlösning Ma 2-4

OBS!! Om skolan använt ersättningsprovet ska skolan inte delta i insamling 2 (lärosätets insamling) varken med elevresultat eller i lärarenkät. Skolan ska fortfarande delta i insamling 1 (SCB:s insamling) och där även ange att ersättningprovet använts.


Resultat från gymnasieskolans kursprov i matematik 2, 3 och 4

Kontaktinformation

Administratör
Lena Konradsson
090 - 786 77 96e-post

Projektsamordnare
Peder Öberg
090 - 786 57 78e-post

Projektledare
Anna Lind Pantzare
090 - 786 68 36e-post