Nationella kursprov i matematik 2-4

Planering - kursprov i matematik 1-4 läsåret 2017/2018

Kursprov i matematik enligt Gy2011
*1a, 1b, 1c **2a, 2b, **2c 3b, 3c 4
ht 17 12/12  8/12 14/12 7/12
*1a, 1b, 1c **2a, 2b, **2c 3b, 3c 4
vt 18 17/5  18/5 15/5 16/5

* Konstrueras av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet
**2a, 2c erbjuds som ett frivilligt prov


Sidansvarig: Björn Sigurdsson

Utskriftsversion

Aktuellt

Resultatinsamling
vt 2018

Forsättsblad for elevlösning Ma 2-4

OBS!! Om skolan använt ersättningsprovet ska skolan inte delta i insamling 2 (lärosätets insamling) varken med elevresultat eller i lärarenkät. Skolan ska fortfarande delta i insamling 1 (SCB:s insamling) och där även ange att ersättningprovet använts.


Resultat från gymnasieskolans kursprov i matematik 2, 3 och 4

Kontaktinformation

Administratör
Lena Konradsson
090 - 786 77 96e-post

Projektsamordnare
Peder Öberg
090 - 786 57 78e-post

Projektledare
Anna Lind Pantzare
090 - 786 68 36e-post