Nationella kursprov i matematik 2-4

Information om den muntliga delen

Skolverket har beslutat att nationella kursprov i matematik 1 och 3 enligt GY 2011 ska innehålla en muntlig del. Denna del genomförs enligt lokalt beslut på skolan från och med det att lärarinformationen levererats till skolan.

Det muntliga delprovet för kurs 3 bygger på samma princip som de muntliga delprov som tidigare publicerats från kurs 2 - 4. Bedömningen är enbart fokuserad på elevens kommunikativa förmåga även om eleven naturligtvis visar andra matematiska förmågor i den muntliga uppgiften.

Förslag på uppgifter samt bedömningsanvisning och bedömningsprotokoll kommer att finnas i lärarinformationen till respektive kurs som skickas ut till skolorna.

Nedan återfinns elevinformationen och bedömningsmatrisen som ska användas vid bedömningen av elevens muntliga presentation.

Elevinformation Bedömningsmatris


Sidansvarig: Björn Sigurdsson

Utskriftsversion

Aktuellt

Resultatinsamling
vt 2018

Forsättsblad for elevlösning Ma 2-4

OBS!! Om skolan använt ersättningsprovet ska skolan inte delta i insamling 2 (lärosätets insamling) varken med elevresultat eller i lärarenkät. Skolan ska fortfarande delta i insamling 1 (SCB:s insamling) och där även ange att ersättningprovet använts.


Resultat från gymnasieskolans kursprov i matematik 2, 3 och 4

Kontaktinformation

Administratör
Lena Konradsson
090 - 786 77 96e-post

Projektsamordnare
Peder Öberg
090 - 786 57 78e-post

Projektledare
Anna Lind Pantzare
090 - 786 68 36e-post