Fel i bedömningsanvisningen i fysik

Vi har upptäckt ett fel i bedömningsanvisningen för det nationella ämnesprovet i fysik för årskurs 9. I uppgift 8 har beskrivningen av ett belägg för C blivit inkorrekt. Den korrekta bedömningsanvisningen till uppgiften kommer att skickas ut till de skolor som genomfört provet och instruktionen är att det brevet ska vidarebefordras till de fysiklärare på skolan som ansvarar för bedömningen av ämnesproven i årskurs 9.

Om ni har frågor kan ni vända er till provansvarig på Umeå universitet eller ansvarigt undervisningsråd på Skolverket.


Sidansvarig: Sebastian Bardt

Utskriftsversion

Aktuellt

Resultatinsamling ÄP9 2018 stängdes den 18 juni


Ny modell för delprov B våren 2018

Resultatrapport
ÄP9 2017


Digitala prov inom de naturvetenskapliga ämnena
Workshop 18-19 juni i Stockholm