Till umu.se

Fel i bedömningsanvisningen i fysik

Vi har upptäckt ett fel i bedömningsanvisningen för det nationella ämnesprovet i fysik för årskurs 9. I uppgift 8 har beskrivningen av ett belägg för C blivit inkorrekt. Den korrekta bedömningsanvisningen till uppgiften kommer att skickas ut till de skolor som genomfört provet och instruktionen är att det brevet ska vidarebefordras till de fysiklärare på skolan som ansvarar för bedömningen av ämnesproven i årskurs 9.

Om ni har frågor kan ni vända er till provansvarig på Umeå universitet eller ansvarigt undervisningsråd på Skolverket.


Sidansvarig: Sebastian Bardt

Utskriftsversion