Till umu.se

Nationella ämnesprov i biologi, fysik och kemi

En arbetsgrupp vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) att ansvarar för att utveckla och analysera resultatet av proven i biologi, fysik och kemi för grundskolans årskurs 9. Proven är obligatoriska och genomförs sedan 2010 under våren i årskurs 9 som ett stöd för en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättningen.

Projektarbetet sker i samarbete med lärare som har lång erfarenhet från undervisning i grundskolans årskurs 7-9, ämnesexperter, läromedelsförfattare och lärarutbildare/forskare inom didaktik. Samarbetet sker kontinuerligt för att provförslagens utformning och innehåll ska ha en hög kvalitet. Projektgruppen involverar även elever och lärare via s.k. utprövningar där provuppgifter och tillhörande bedömningsanvisningar kvalitetssäkras genom att prövas och utvärderas. Som en integrerad del av utvecklingsarbetet med de nationella ämnesproven bedrivs också arbete med analys och avrapportering av provresultat.

Vill du medverka i utvecklingsarbetet?
Information och anmäl dig här!


Sidansvarig: Sebastian Bardt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Administratör
Jennie Holmgren
090 - 786 63 50e-post

Projektledare
Anna Lind Pantzare
090 - 786 68 36e-post