Nationella prov och bedömningsstöd

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns en gedigen kompetens och erfarenhet att utveckla prov inom matematik och naturvetenskapliga ämnen för gymnasieskolan och på senare år även NO för grundskolan. I dagsläget pågår på uppdrag av Skolverket ett arbete med att utveckla nationella prov utifrån kursplanerna för Lgr11 och nationella prov utifrån ämnesplanerna för GY2011.

Inom projektet ansvarar vi för att utveckla

  • nationella kursprov i matematik 2-4
  • nationella prov för grundskolans årskurs 9 i biologi, fysik och kemi
  • bedömningsstöd i fysik, kemi och matematik.

För mer information om respektive provmaterial, se länkarna till vänster.

Projektgruppen föreläser och utbildar om provutveckling
och bedömning.

Vill du och dina kollegor lära dig mer om:

  • uppgiftskonstruktion och provutveckling i ett kriterierelaterat skolsystem?
  • metoder för att utveckla bedömningsanvisningar?
  • metoder för att bedöma komplexa elevlösningar som t.ex. essäer och muntliga eller praktiska moment?

Kontakta gärna oss för att diskutera ett lämpligt upplägg.


Sidansvarig: Björn Sigurdsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Projektledare
Anna Lind Pantzare
Telefon: 090 - 786 68 36e-post