Nya provet hösten 2011

Högskoleprovet är ett urvalsprov som avser att mäta förmågan att klara högskolestudier.

Provets olika delprov

Provet består från och med hösten 2011 av totalt 160 uppgifter som prövar förmågor och kunskaper av betydelse för högre studier. Syftet med provet är att rangordna provdeltagarna utifrån förväntad studieframgång.

De 160 uppgifterna är fördelade på åtta delprov; fyra kvantitativa delprov med sammanlagt 80 uppgifter som avser att mäta matematisk och logisk förmåga och fyra verbala delprov med sammanlagt 80 uppgifter som avser att mäta språklig och analytisk förmåga. Samtliga provuppgifter är flervalsuppgifter med givna svarsförslag.

Provdagen är uppdelad i fem provpass; två med kvantitativa uppgifter och två med verbala uppgifter, därtill kommer ett utprövningspass (som inte räknas in i resultatet) med antingen kvantitativa eller verbala uppgifter. Varje provpass innehåller 40 uppgifter och provtiden är 55 minuter. Den sammanlagda provtiden är 4 timmar och 35 minuter.

Läs om rättning och normeringen av det nya provet.
Normeringen publiceras ca 3- 3,5 veckor efter provdagen och resultatet ca 4 veckor efter provdagen.

För utförligare information och exempel på provdelarna. 

Inför detta nya prov finns följande övningsprov.

Övningsproven är ett halvt prov jämfört med när provet går hösten 2011.

Övningsprov - kvantitativ del (nytt fönster) »Anvisningar till kvantitativ del (nytt fönster) »

Övningsprov - verbal del (nytt fönster) »Anvisningar till verbal del (nytt fönster) »

Facit till övningsprov (nytt fönster) »

Provet fram till och med våren 2011

Provet bestod fram till och med våren 2011 av fem delprov, som samtliga ingår i det nya provet.


Sidansvarig: Sebastian Bardt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Projektledare/
Vetenskaplig ledare
Per- Erik Lyrén
per-erik.lyren@umu.se

Frågor som gäller de kvantitativa delproven ska ställas till
kvant@edusci.umu.se

Frågor som gäller de verbala delproven ORD, LÄS, MEK skall ställas till verbal@edusci.umu.se och frågor som gäller delprovet ELF ska ställas till elf@ped.gu.se