Normeringstabeller för giltiga prov

Giltiga prov för ansökan till utbildningar är de tolv senaste proven

Normeringstabeller från och med hösten 2011

Från och med hösten 2011 består högskoleprovet av en verbal del som består av 80 uppgifter och en kvantitativ del som har 80 uppgifter.

Verbal del hösten 2015Kvantitativ del hösten 2015Fördelning hösten 2015
Verbal del hösten 2014Kvantitativ del hösten 2014Fördelning hösten 2014 Verbal del våren 2015Kvantitativ del våren 2015Fördelning våren 2015
Verbal del hösten 2013Kvantitativ del hösten 2013Fördelning hösten 2013 Verbal del våren 2014Kvantitativ del våren 2014Fördelning våren 2014
Verbal del hösten 2012Kvantitativ del hösten 2012Fördelning hösten 2012 Verbal del våren 2013Kvantitativ del våren 2013Fördelning våren 2013
Verbal del hösten 2011Kvantitativ del hösten 2011Fördelning hösten 2011 Verbal del våren 2012 Kvantitativ del våren 2012Fördelning våren 2012

Normeringstabeller från och med hösten 2010 till och med våren 2011

Dessa normeringstabeller är baserade på högskoleprov med delproven ORD, NOG, LÄS, DTK och ELF som sammanlagt har 122 uppgifter. Högskoleprov med det utseendet användes fram till och med våren 2011.

Hösten 2010 Våren 2011


Sidansvarig: Sebastian Bardt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Projektledare/
Vetenskaplig ledare
Per- Erik Lyrén
per-erik.lyren@umu.se

Frågor som gäller de kvantitativa delproven ska ställas till
kvant@edusci.umu.se

Frågor som gäller de verbala delproven ORD, LÄS, MEK skall ställas till verbal@edusci.umu.se och frågor som gäller delprovet ELF ska ställas till elf@ped.gu.se