Historik

Högskoleprovet har använts som urvalsinstrument sedan 1977, fram till 1991 dock bara för vissa grupper av sökande.

1991 infördes nya regler för antagning till universitets- och högskolestudier. Sedan dess sker urvalet till studieplatser i högskolan antingen utifrån de sökandes betyg från gymnasieskolan eller utifrån deras resultat på högskoleprovet. Minst en tredjedel av de sökande antas utifrån sina provresultat.

Sedan de nya antagningsreglerna trädde i kraft 1991 har antalet provdeltagare varierat mellan cirka 65 000 och 145 000 per år. Cirka 60 procent genomför vårprovet och 40 procent höstprovet. År 2007 var det år då det var lägst antal provdeltagare sedan de nya antagningsreglerna trädde i kraft 1991.


Sidansvarig: Sebastian Bardt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Projektledare/
Vetenskaplig ledare
Per- Erik Lyrén
per-erik.lyren@umu.se