Pågående forskningsprojekt - utvärdering

Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång

Centrum för utvärderingsforskning har Skolverkets uppdrag att utvärdera effekter av Läslyftet, en satsning på att utveckla kollegialt lärande för att förbättra elevers språk- läs- och skrivutveckling. Utvärderingen genomförs av forskare från fyra lärosäten. Syftet med utvärderingen är att ta fram kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta för Skolverket och för huvudmän i genomförandet av liknande satsningar.
Läs mer...

Granskningarnas konsekvenser för äldreomsorgens praktik – styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring

Syftet med detta forskningsprojekt är att studera hur Socialstyrelsens tillsyn av omsorgen om äldre och Öppna Jämförelser för äldreomsorgen fungerar med avseende på styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring, samt att undersöka konsekvenser av granskningssystemen.
Läs mer...

Utvärderingars konsekvenser för grundskolans praktik – styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring

Forskningsprojektets övergripande syfte är att undersöka dagens utvärderingssystem av grundskolan och studera systemens och dess produkters konsekvenser för skolans praktik. Läs mer...