Utvärderingsforskning

Forskningen knuten till Centrum för Utvärderingsforskning (UCER) rör utvärdering som samhällsfenomen, samt teori och metodutveckling. Sammanlagt är ett 10-tal forskare engagerade i området.

Forskningen på utvärderingsområdet, bland annat inom Centrum för utvärderingsforskning, UCER, handlar om Forskningsbaserad utvärdering, dvs. som använder en vetenskaplig metod/metodologi och anknyter till teorier om det som utvärderingen gäller.

Vidare handlar det om Forskning för utvärdering, dvs. metodutveckling för utvärdering generellt, för särskilda utvärderingsobjekt och för bestämda områden. Forskning om utvärdering omfattar att studera drivkrafter bakom t.ex. expansionen av utvärdering inom olika sektorer, att studera utvärdering i sig, med avseende på t.ex. kvalitet, aktörers delaktighet och resultat, samt effekter och konsekvenser av utvärdering och utvärderingssystem.