Specialpedagogik

Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap bedrivs forskning inom det specialpedagogiska området.

Följ länken  "Pågående forskningsprojekt" i menyn till högre för att läsa mer om forskningen inom området.