Seminarier HT 2017

Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) hålls olika seminarier. Här möts universitetsanställda lärare och forskare för att diskutera forskning som bedrivs inom och utanför institutionen.

Syftet med seminarierna är att träffas och diskutera forskning inom och utanför institutionen och att utgöra en plats för kollegialt samarbete och utvecklande vetenskaplig diskussion.

Vissa seminarier är öppna för allmänheten andra för universitetets anställda och/eller studenter. 

Oftast är de högre seminarierna för universitetets forskare och lärare.
Vill du lägga fram en text - meddela oss så ordnar vi ett tillfälle!

Kontaktperson: Linda Rönnberg
 

Former för våra seminarier:
 

  • Textseminarier där forskare presenterar och lägger fram sina egna texter, t ex arbetspapper eller artikelutkast och får hjälp att utveckla dem via kollektiv och kollegial diskussion
     
  • Forskningsansökningsseminarier
     
  • Föreläsningar från institutionens externa gäster
     

Om du tänker delta vid ett textseminarium och vill läsa den aktuella texten innan seminariet är du välkommen att kontakta presentatören/erna en vecka innan seminariet för att få texten skickad till dig. Det inte görs alltså inte några generella utskick av seminarietexterna.


__________________________________________________________

Höstens program 2017

__________________________________________________________

Freedom to choose? Children´s influence in preschools in different local areas


Texseminarium, presentation av Carina Hjelmér. Eva Silfver leder samtalet.

Mer information om seminariet.
Datum: Den 20:e september
Klockan: 13.15-15.00
Plats: N210

__________________________________________________________

Paradigms in Educational Assessment


Seminarium med Professor Jo-Anne Baird från University of Oxford.

Mer information om seminariet.
Datum: Den 21:a september
Klockan: 14.00-15.00
Plats: N460

__________________________________________________________

Student conceptions of assessment: The role of interest and self-efficacy in reading on performance


Seminarium med Professor Gavin Brown, affilierad professor vid TUV och professor vid University of Auckland.

Mer information om seminariet.
Datum: Den 28:e september
Klockan: 13.15-15.00
Plats: N270

__________________________________________________________

How Indigenous and Immigrant Youth Make Career Decisions


Seminarium med Professor William Borgen, University of Vancouver och hedersprofessor vid Umeå universitet, om hans pågående forskningsprojekt.

Datum: Den 9:e oktober
Klockan: 13.15-15.00
Plats: Konferensrummet på plan 3.

__________________________________________________________

Trends in European Early Childhood Education Research – introduced and discussed


Kenneth Ekström presenterar intryck från EECERA konferensen, Carina Hjelmér presenterar sitt pågående projekt och Karin Sporre presenterar RECEUM-miljön. Professor Ulrike Stadler Altmann, Free University of Bozen-Bolzano, Italy, kommenterar.

Mer information om seminariet.​
Datum: Den 10:e oktober
Klockan: 10.00-11.45
Plats: N330

__________________________________________________________

Forskningsetik, seminarium II: Publicering och plagiering


Karin Sporre och Anders Hanberger inleder. 

Datum: Den 10:e oktober (Obs: tisdag)
Klockan: 13.15-15.00
Plats: N350

__________________________________________________________

Lärandeprocesser och färdigheter? Framtida utmaningar med olika uttrycksformer i förskolan


Textseminarium med Anna Lindqvist.

Datum: Den 8:e november
Time: 13.15-15.00
Room: N350

__________________________________________________________

Publicering och frågor om open access


Seminarium om publicering och frågor om open access. Therese Nilsson, teamet för publicering och forskarstöd på Universitetsbiblioteket, inleder. 


Datum: Den 29:e november
Tid: 13.15-15.00
Plats: N230

__________________________________________________________

Textseminarium


Gudrun Svedberg och Lena Granstedt, textseminarium, presenterar en artikel om utvecklingen av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete. Syftet är att beskriva och försöka förstå vad som blivit av forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete utifrån en granskning av de första hundratolv avhandlingarna.


Datum: Den 4:e december
Tid: 13.15-15.00
Plats: N210

__________________________________________________________

Forskningsansökningsseminarium: Tidiga skisser och projektidéer inför eventuella ansökningar under 2018


Datum: Den 13:e december
Tid: 13.15-15.00
Plats: N350

__________________________________________________________
 


Frågor om seminarier

Arrangörsgruppen för seminarier:

Linda Rönnberg
linda.ronnberg@umu.se 090-786 65 13

Hanna Eklöf
hanna.eklof@umu.se 090-786 78 51

Karin Sporre
karin.sporre@umu.se 090-786 64 58