Avslutade forskningsprojekt

Osäkra övergångar. Unga utan fullständig gymnasieutbildning:
vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv 

Projektet syftar till att dels fördjupa kunskaperna om ungas karriärer under gymnasietiden och därefter, särskilt beträffande unga med oavslutad gymnasieutbildning, dels ge kunskaper om lokala strategier och åtgärder för ungas utbildning och etablering i arbetslivet i en tid av stora förändringar, och förklara åtgärdernas varierande grad av framgång.
Ledare: Lisbeth Lundahl
Läs mer...Publikationer

Den statliga skolinspektionen

(Vetenskapsrådet 2008-2014, bidrag för anställning som forskarassistent).
Ledare: Linda Rönnberg
Läs mer...

Gymnasiet som marknad

 (VR, 2008-2010).  Ledare: Lisbeth Lundahl
Läs mer..Publikationer

Nordic Research Network: Critical Perspectives on Young People, Welfare and Education (NordCrit)

(NordForsk, 2010-2012)
Ledare: Lisbeth Lundahl, Anne-Lise Arnesen, Elina Lahelma och Elisabet Öhrn
Läs mer..

Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv

(VR, 2006-2008)
Ledare: Lisbeth LundahlIndividen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektivPublikationer

TUV-medarbetare har ingått i ett par större projekt under ledning av Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet:

Ett aktivt medborgarskap? Om demokratifostran i gymnasieskolan

(Vetenskapsrådet 2007-2010)
Projektet syftar till att utveckla kunskap om demokratifostran och elevinflytande i gymnasieskolan, såväl när det gäller undervisningens innehåll och organisation som elevernas egna försök att aktivt diskutera och påverka i skolvardagen.
Läs mer..

Kön och karriär i akademin

(Vetenskapsrådet, 2009-2011)