Utbildningspolicy och ungas övergångar

Programmet omfattar forskning om utbildningspolicy och utbildningspolitik samt forskning om ungas karriärer inom ungdomsskolan i individuellt, institutionellt och politiskt perspektiv. Programmets tidigare benämning var Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd (UKV).

Tyngdpunkten i forskningen ligger på svenska förhållanden, men de relateras genomgående till nordiska, europeiska och globala sammanhang. UKV engagerar ett 15-tal seniora och juniora forskare, flertalet från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV).

Många av forskarna ingår i det nordiska excellensforskningscentret Justice through education (JustEd).
Justed

Professor Lisbeth Lundahl vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, leder programmet.

I höger spalt under Pågående forskningsprojekt och Avslutade forskningsprojekt finner du mera information.

Om du har frågor kontakta gärna:

Lisbeth Lundahl
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Umeå universitet
E-post: lisbeth.lundahl@umu.se