Humanisthuset

Humanisthuset

Humanisthuset genomgår 2013 – 2014 en omfattande renovering och tillbyggnad, som bland annat innebär att de inre, fönsterlösa salarna försvinner och ersätts med en öppen yta (”vardagsrummet”) runt vilken lärosalar och grupprum är samlade. Inredning och utrustning förnyas och särskilt en av de större lektionssalarna innehåller stora möjligheter till flexibla lösningar. Det nya humanisthuset väntas vara klart att tas i bruk i början av ht 2014.

Lärare och studenter om humanisthuset

Lektionssal i humanisthuset
Lektionssal i humanisthuset

Lärare och studenter i humanisthuset har i intervjuer och enkäter fått ge sina synpunkter på de äldre lokalerna och vilka förändringar som är önskvärda. Våren 2013 hölls också en workshop där en rad olika intressenter (lärare, forskare, företrädare för fakulteten, lokalplanering, husservice, Akademiska Hus, m fl) diskuterade utformningen av humanisthusets undervisningsutrymmen på grundval av de första ritningarna för ombyggnationen.

Både studenter och lärare betonar att det saknas funktionella utrymmen för gruppdiskussioner. Humanisthusets café, som ofta används för detta ändamål, är bullrigt och ger för lite ro och avskildhet. Behov av att förnya men samtidigt behålla känslan av en humanistisk miljö framhålls.

Undervisning i humanisthuset
Undervisning i humanisthuset

Till introsidan