Rum för lärande

Projektet för interaktiva lärmiljöer – Rum för lärande – ingår i en större satsning på interaktiva miljöer vid Umeå universitet som universitetsstyrelsen beslutade om i december 2012. Rum för lärande består av en utvecklingsdel och en forskningsdel.

Projektet ska

 • Bidra till att öka kunskaperna om hur lärmiljöer kan utformas för att stödja undervisning och lärande.
 • Bistå med pedagogisk kunskap i samband med planering och byggande av interaktiva lärmiljöer, i första hand i Humanisthuset och Samhällsvetarhuset,
 • Medverka till skapandet av hållbara rutiner för planering, renovering och dagligt utnyttjande av undervisningslokaler och omgivande utrymmen
   

Rum som möjliggör

Forskning pågår

 • Forskningsidén
 • Delstudier
 • Avhandlingsprojekt
  Läs mer...

Det händer

 • Kalendarium
 • Kurser, seminarier, workshops
 • Relaterade projekt och aktiviteter
   

Blogg

 

Kontakta och läs