Monika Vinterek

Contact Information

Position:

Professor

personbild

Works at:

Applied Educational Science

Department:

Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV)

Address:

Umeå universitet
SE-90187 Umeå
Sverige

Visiting Address:

Tel:

+46 90 786 95 63

Email:

monika.vinterek@edusci.umu.seEmail 3

monika.vinterek@educ.umu.seEmail 1

monika.vinterek@umu.seEmail 2

Lync:

Get in touch via Lync

Web Page:

http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/personal/monika-vinterek Web Page

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Vinterek, Monika

Sätt att organisera för att individanpassa skolgången

2010

-

Vinterek, Monika

Individualisera - men varför och hur?: en genomgång av studier av klassform, undervisningsform och elevers resultat i svenska
Svenskläraren

2010

-

Vinterek, Monika

Different kinds of teaching resources – Different kinds of learning? : Teachers’ ends and means

2010

-

Vinterek, Monika

 How to live democracy in the classroom
Education Inquiry, 1(4): 367-380

2010

-

Vinterek, Monika
Helgason, Þorsteinn
Björnsdottír, Amalia

History in the Textbooks and the Teachers Who Use Them: A Teachers' Survey and More.

2010

-

Arnqvist, Anders
Persson, Sven
Vinterek, Monika; et al.

En kunskapsbas: Sätt att organisera för att individanpassa skolgången

2010

-

Vinterek, Monika

Läsning av texter i klassrummet: En undersökning om elevers läsvanor

2009

-

Vinterek, Monika
Rönnqvist, Carina

Se skolan : Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

2008

-

Vinterek, Monika
Rönnqvist, Carina

Introduktion

2008

Download

Vinterek, Monika

Elevers textläsning: Undersökning men hjälp av enkäter

2008

-


Page Editor: Christina Westergren
2009-01-20

Print page