Monika Vinterek

Child and Youth Education, Special Education, and Councelling (BUSV)

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Vinterek, Monika

Sätt att organisera för att individanpassa skolgången

2010

-

Vinterek, Monika

Individualisera - men varför och hur?: en genomgång av studier av klassform, undervisningsform och elevers resultat i svenska
Svenskläraren

2010

-

Vinterek, Monika

Different kinds of teaching resources – Different kinds of learning? : Teachers’ ends and means

2010

-

Vinterek, Monika

 How to live democracy in the classroom
Education Inquiry, 1(4): 367-380

2010

-

Vinterek, Monika
Helgason, Þorsteinn
Björnsdottír, Amalia

History in the Textbooks and the Teachers Who Use Them: A Teachers' Survey and More.

2010

-

Arnqvist, Anders
Persson, Sven
Vinterek, Monika; et al.

En kunskapsbas: Sätt att organisera för att individanpassa skolgången

2010

-

Vinterek, Monika

Läsning av texter i klassrummet: En undersökning om elevers läsvanor

2009

-

Vinterek, Monika
Rönnqvist, Carina

Se skolan : Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

2008

-

Vinterek, Monika
Rönnqvist, Carina

Introduktion

2008

Download

Vinterek, Monika

Elevers textläsning: Undersökning men hjälp av enkäter

2008

-


Page Editor: Luis Cobian
2008-11-27

Print page