Forskning - UCER

UCER utformar och genomför forskningsbaserade utvärderingar. Centret har för närvarande byggt upp särskild kompetens för utvärdering inom fyra profilområden: Hälso- och sjukvård/socialtjänst, Utbildning och FoU-verksamhet, Miljö- och säkerhet samt utvärderingssystem.

Dessa områden kan förändras och nya kompetensområden kan utvecklas.
UCER:s nätverk med forskare gör det möjligt att komponera tvärvetenskapliga forskargrupper med spetskompetens för kvalificerade uppdrag inom många olika områden.

Vid UCER bedrivas också forskning om utvärdering och metodutveckling i utvärdering. Bland annat studeras organisationers utvärderingssystem och hur dessa använder utvärderingar för att följa upp, utveckla och legitimera verksamheter. Forskningen omfattar även andra former av granskning bl.a. medias, statliga granskares och kommunal revisorers granskningar.

Läs mer om UCER:s forskningsprojekt