UCER:s forskarnätverk

Forskare

Agneta Hult
Docent i pedagogik. Medverkat i projekt om examination och bedömning inom högskolan (campus och nätbaserade kurser) samt om olika former av utvärdering, tex skolinspektion.

Anders Hanberger
Professor i utvärdering, docent i statsvetenskap och forskningsledare vid UCER, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Forskningsledare/forskare i många utvärderings- och forskningsprojekt, undervisat och föreläst om utvärdering, policyanalys, granskningssamhället och kommunal revision. Handleder utvärderingsdoktorander.

Björn Blom
Professor i socialt arbete; lett och medverkat i flera utvärderings- och forskningsprojekt; min undervisning är framförallt inriktad mot utvärdering, kvalitetsfrågor och verksamhetsutveckling i socialt arbete.

Christine Hudson
Docent i statsvetenskap.

Håkan Boter
Professor i företagsutveckling/entreprenörskap; medverkat i forskningsprojekt med inriktning mot näringslivspolitik, näringslivsutveckling, regional utveckling.

Ingrid Schild
Universitetslektor i sociologi.

Katarina Andersson
Universitetslektor och anställd som universitetslektor i socialt arbete. Postdoktor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) 2009-2011.

Katarina Eckerberg
Professor i offentlig förvaltning, forskat och undervisat i utvärdering av miljöpolitik och hållbar utveckling.

Katarina Kärnebro
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Lennart Nygren
Professor i socialt arbete; medverkat i flera utvärderings- och forskningsprojekt och undervisat i utvärdering främst kopplat till samhällsekonomi och socialpolitik; var under många år verksam i UCER:s styrelse som ledamot och ordförande.

Linda Rönnberg
FD och Forskarassistent i Statsvetenskap. Har medverkat i flertalet forskningsprojekt och externfinansierade forskningsnätverk med styrnings- och/eller skolpolitisk inriktning och frågor som handlar om granskning.

Marie-Louise Snellman
Lektor i socialt arbete, undervisar på socionomprogrammet, bl.a. kursansvarig för kursen ”Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling i socialt arbete” på avancerad nivå.

Mehdi Ghazinour
Docent i socialt arbete. Disputerade 2003 vid institutionen kliniks vetenskap, medicinska fakultet.

Mona Fjellström
Filosofie doktor i pedagogik, Föreståndare för Universitetspedagogiskt centrum, har undervisat inom ett brett spektrum av högskolepedagogiska områ

Petra Ahnlund
Lektor i Socialt arbete.

Sara Carlbaum
Fil. dr. i statsvetenskap, anställd vid Centrum för utvärderingsforskning, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Ulf Lundström
Lektor och ansvarig för forskarutbildning vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Forskarstuderande

Magnus Larsson
Avhandlingsprojektet handlar om utvärdering på hållbarhetsområdet. Undervisat i utvärdering och sociologi vid Sociologiska institutionen.

Malin Benerdal
Avhandlingsprojektet behandlar framväxten och etableringen av utvärdering inom det skolpolitiska området. Doktorand i statsvetenskap. Undervisar på kursen ”Politik och förvaltning i Sverige och EU” i statsvetenskap.