Välkommen till vårens UCER-seminarier

Under våren 2018 anordnar UCER tre seminarier. Första seminariet ges den 28:e februari, klockan 13.00-15.00. Då diskuteras artiklarna "Follow-up and Review of the Sustainable Development Goals: Alignment vs. Internalization” samt "Evaluation: a crucial ingredient for SDG success".
Vårens andra seminarium äger rum den 26:e april, klockan 10.00-12.00 där artikeln "From the 'old' to the 'new' policy design: design thinking beyond markets and collaborative governance" diskuteras.
Den 29:e maj, klockan 13.00-15.00, ges terminens tredje och sista seminarum som behandlar artikeln ”Trust matters: Distrust in an External Evaluation of a Public Sector Program".

Läs mer om UCER:s seminarier