Till umu.se

Tillämpad utbildningsvetenskap

Välkommen till institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Campus

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap bildades genom ett samgående mellan de tidigare institutionerna barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV), beteendevetenskapliga mätningar (BVM), interaktiva medier och lärande (IML) samt centrum för utvärderingsforskning (UCER). Institutionen bedriver verksamhetsnära utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom framför allt förskola, skola och annan pedagogisk verksamhet. Vår kompetens är också tillämpbar inom en rad andra områden.

Till institutionen är knutet tre starka forskningsområden: Interaktiva medier och lärande, Mätning och utvärdering samt Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd.

Senaste nyheterna från institutionen

Umeåforskare i UHR:s nya tillträdesråd

2014-06-27
Per-Erik Lyrén, universitetslektor i beteendevetenskapliga mätningar vid Tillämpad utbildningsvetenskap, blir Umeå universitets representant i Universitets- och högskolerådets nya rådgivande organ för frågor om tillträde till högre utbildning, breddad rekrytering samt likabehandling och mångfald.

Skolelever testade Google Glass

2014-05-28
Som en del i forskningsprojektet #tagga2014 genomförde Elvira Paulsson, 13 år och Axel Lindwall, 15 år igår en skattjakt med hjälp av Google Glass. Syftet med detta var att utforska hur Google Glass kan användas i denna typ av ”spelifierade” lärprocess.

Fler nyheter


Sidansvarig: Dag Österlund
2012-02-24

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Följ länken för att få kontaktinformation till våra olika avdelningar.

Kontakt