Till umu.se

Tillämpad utbildningsvetenskap

Välkommen till institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap bildades genom ett samgående mellan de tidigare institutionerna barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV), beteendevetenskapliga mätningar (BVM), interaktiva medier och lärande (IML) samt centrum för utvärderingsforskning (UCER). Institutionen bedriver verksamhetsnära utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom framför allt förskola, skola och annan pedagogisk verksamhet. Vår kompetens är också tillämpbar inom en rad andra områden.

Till institutionen är knutet tre starka forskningsområden: Interaktiva medier och lärande, Mätning och utvärdering samt Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd.

Senaste nyheterna från institutionen

Skolan uppmärksammar inte flickors svårigheter

2015-03-23
Istället för att mötas av förståelse för sin livs- och skolsituation blir flickor betraktade som ett problem och fokus hamnar på deras fel och brister, konstaterar Anneli Nielsen, Umeå universitet, i sin avhandling Ett liv i olika världar.

Eva Mårell-Olsson skriver på Forskarbloggen

2015-03-19
Fokus ligger på användningen av smarta glasögon, främst Google Glass. Men visste ni att "minst ett 30-tal andra företag utvecklar i dagsläget någon form av smarta glasögon även om inte alla har produkter som finns på den öppna marknaden ännu"?

Fler nyheter


Sidansvarig: Dag Österlund
2015-03-17

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Välkommen att ta kontakt med oss!

Kontakt